Vườn của Gnome archive
Tag : Gnomestead Tapestry

IMG_1086c

Chỉ cần kiểm tra ở!

Howdy, Đó là thứ Hai và tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiểm tra với tất cả các bạn! Tôi vẫn đang làm bài viết trên các blog khác nhau và các trang web tôi đang chạy. Xem Gnet của Gnome cho một danh sách các blog và các trang web mà tôi đang kết nối với. Tôi sẽ xem xét kết hợp một số các trang web thành một và xóa[…]

Bright Spring Flowers

Một chút của một cuộc khủng hoảng nhưng cố gắng để giữ bận rộn.

Howdy! Nó được một chút yên tĩnh ở đây trên The Old Gnomestead của cuối. Tôi biết có lẽ tôi nên thả ghi chú một vài. Chúng tôi đã có thời tiết tốt đẹp cho phần sau của mùa hè, nhưng không có scorchers. Tháng Chín là tuyệt vời và tháng Mười là tốt đẹp cho đến nay. Tôi đã được làm việc trên của tôi “Gnomestead Tapestry” hoạt họa[…]

Chào mừng , hôm nay là Sunday, Tháng sáu 16, 2019