Vườn của Gnome archive
Tag : feedback

2010 12 a Space Avatar

Bằng văn bản, No One Hear You Scream!

Chào! Tôi đang thực sự đề cập đến bao nhiêu nhà văn đang làm việc trong một chân không. Họ không có ai ở nhà để chia sẻ ý tưởng của, hay để đọc các bản thảo thô để xem xét trước khi xuất bản ngay cả một blog entry. Bạn có hỗ trợ bạn bè và người quen của bạn? Tôi có nghĩa là bạn có thực sự làm cho ý kiến ​​về những gì họ[…]

IMG_1086c

Chỉ cần kiểm tra ở!

Howdy, Đó là thứ Hai và tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiểm tra với tất cả các bạn! Tôi vẫn đang làm bài viết trên các blog khác nhau và các trang web tôi đang chạy. Xem Gnet của Gnome cho một danh sách các blog và các trang web mà tôi đang kết nối với. Tôi sẽ xem xét kết hợp một số các trang web thành một và xóa[…]

Chào mừng , hôm nay là Sunday, Tháng sáu 16, 2019