Vườn của Gnome archive
Tag : editor

IMG_1086c

Chỉ cần kiểm tra ở!

Howdy, Đó là thứ Hai và tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiểm tra với tất cả các bạn! Tôi vẫn đang làm bài viết trên các blog khác nhau và các trang web tôi đang chạy. Xem Gnet của Gnome cho một danh sách các blog và các trang web mà tôi đang kết nối với. Tôi sẽ xem xét kết hợp một số các trang web thành một và xóa[…]

a few spring flowers...

đăng Apace

Howdy! hoặc cũng tuần cuối cùng hai tôi đã được “gửi bài chóng” với bài viết đến đây, Vườn của Gnome; The Garden tường; Hoa hồng màu kiếng hai tròng; Ví dụ của Latitude; Va chạm như một; Di sản là gì; Chúng tôi sẽ làm Cents; Gnome Tapestry; và The Herald Dị. Tôi biết điều đó có vẻ như rất nhiều, nhưng tôi cơ bản[…]

IMG_1068c

Tôi hy vọng bạn đang kiểm tra các trang web khác của tôi / blog.

Categories: Gnomestead mạng, Website
Published on: Tháng tư 13, 2015

Chào! Tôi đã được làm việc trên một số trang web khác của tôi gần đây, đưa chúng trở lại từ một bụi, tối, cái chết của. Tôi có thể phải đi đến một điểm quyết định để giữ và được thả… hoặc hợp nhất với một. Tôi tạo ra tất cả chúng với một lý do nhưng vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của tôi không[…]

IMG_1070c

Cho đến nay, Vì vậy, tốt

Cho đến nay, rất tốt. Tôi đã làm cho bài đăng mới mẻ trên một vài trang web của tôi đã: The Garden tường -A hệ tê liệt? - phần 1 của 3 Rose màu kính hai tròng - Trở lại với những dụ ngôn thì bàn của Latitude - Sasquatch, Sasquatch, nơi dành cho nghệ thuật thou Sasquatch? (được công bố) Tôi cũng đăng “Săp diên ra[…]

IMG_1062bc

Viết trên tường vườn

Tốt, càng xa càng tốt. Cũng như đầu để đăng bài viết, Tôi đã bắt đầu đăng tải trên trang xã luận của tôi “The Garden tường“. Tôi có quá nhiều tham vọng? Tôi có nghĩa là cố gắng tích cực đăng bài trong tất cả các trang web của tôi? Vâng hầu hết những người trên trang đó. Một số trang web của tôi có rất nhiều bụi[…]

thumb

Trở lại on Track… có thật không

Howdy! Tôi đang cố gắng để bắt đầu nhận lại on Track với các trang web và blog của tôi. bài này là sự khởi đầu. Vườn của Gnome là trung tâm trung ương đến các trang web khác của tôi. Tôi dự định làm nhiều bài viết thường xuyên trên trang web viết của tôi, “Hoa hồng màu kiếng hai tròng” cũng. Tôi hy vọng sẽ được đăng ở đây ít nhất một lần[…]

Lilies of the garden.

Mùa hè là Hầu Khi hệ…

Categories: Tự truyện
Published on: Tháng sáu 19, 2012

…và bạn biết điều đó có nghĩa! Các gnome đã được thêm vào vòng một thân cây của mình! Nhất năm ngày sinh nhật của tôi rơi vào ngày cuối cùng của mùa xuân… có trọn một ngày dài nhất của mùa xuân. Những ngày tiếp theo khá thường là thiết bị chuyển mạch ngày mùa xuân đến mùa hè. …thực sự là năm tôi được sinh ra vào ngày mùa hè đến 22[…]

2012-06-06 17.06.25

Tích hợp Facebook…???

Tôi không chắc chắn những gì tôi nghĩ về nó chưa nhưng tôi đang cố gắng hội nhập hơn nữa trang web Vườn của Gnome với Facebook và trang Vườn Facebook của Gnome. Đối đầu, nó phải gửi ít nhất một bản xem trước của bài viết của tôi được thực hiện ở đây lên Facebook. Nó cho phép tôi để có những thứ như một “Như”[…]

42nd Birthday

Vườn A của Gnome

The Gnome’s Garden Sometimes a person has to remember what their goal is. The point of doing my editorial column is to have a serious column. It is to get away from the cuteness a bit. Though perhaps returning to the original roots in part is part of the goal. Originally I hadThe Gnome’s[…]

Full Beard

By Fireside của Gnome

Appearances I might call my new editorial column “By Fireside của Gnome” hoặc “By the Gnome’s Fireplaceor perhapsBy the Gnome’s Campfire”. I am still pondering the decision on that. I will still have to figure out the general appearance. Of course the decision is all mine really. There are a lot of templates[…]

Chào mừng , hôm nay là Wednesday, Có thể 22, 2019