Vườn của Gnome archive
Tag : blogs

2010 12 a Space Avatar

Bằng văn bản, No One Hear You Scream!

Chào! Tôi đang thực sự đề cập đến bao nhiêu nhà văn đang làm việc trong một chân không. Họ không có ai ở nhà để chia sẻ ý tưởng của, hay để đọc các bản thảo thô để xem xét trước khi xuất bản ngay cả một blog entry. Bạn có hỗ trợ bạn bè và người quen của bạn? Tôi có nghĩa là bạn có thực sự làm cho ý kiến ​​về những gì họ[…]

a few spring flowers...

đăng Apace

Howdy! hoặc cũng tuần cuối cùng hai tôi đã được “gửi bài chóng” với bài viết đến đây, Vườn của Gnome; The Garden tường; Hoa hồng màu kiếng hai tròng; Ví dụ của Latitude; Va chạm như một; Di sản là gì; Chúng tôi sẽ làm Cents; Gnome Tapestry; và The Herald Dị. Tôi biết điều đó có vẻ như rất nhiều, nhưng tôi cơ bản[…]

IMG_1068c

Tôi hy vọng bạn đang kiểm tra các trang web khác của tôi / blog.

Categories: Gnomestead mạng, Website
Published on: Tháng tư 13, 2015

Chào! Tôi đã được làm việc trên một số trang web khác của tôi gần đây, đưa chúng trở lại từ một bụi, tối, cái chết của. Tôi có thể phải đi đến một điểm quyết định để giữ và được thả… hoặc hợp nhất với một. Tôi tạo ra tất cả chúng với một lý do nhưng vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của tôi không[…]

IMG_1070c

Cho đến nay, Vì vậy, tốt

Cho đến nay, rất tốt. Tôi đã làm cho bài đăng mới mẻ trên một vài trang web của tôi đã: The Garden tường -A hệ tê liệt? - phần 1 của 3 Rose màu kính hai tròng - Trở lại với những dụ ngôn thì bàn của Latitude - Sasquatch, Sasquatch, nơi dành cho nghệ thuật thou Sasquatch? (được công bố) Tôi cũng đăng “Săp diên ra[…]

IMG_1062bc

Viết trên tường vườn

Tốt, càng xa càng tốt. Cũng như đầu để đăng bài viết, Tôi đã bắt đầu đăng tải trên trang xã luận của tôi “The Garden tường“. Tôi có quá nhiều tham vọng? Tôi có nghĩa là cố gắng tích cực đăng bài trong tất cả các trang web của tôi? Vâng hầu hết những người trên trang đó. Một số trang web của tôi có rất nhiều bụi[…]

thumb

Trở lại on Track… có thật không

Howdy! Tôi đang cố gắng để bắt đầu nhận lại on Track với các trang web và blog của tôi. bài này là sự khởi đầu. Vườn của Gnome là trung tâm trung ương đến các trang web khác của tôi. Tôi dự định làm nhiều bài viết thường xuyên trên trang web viết của tôi, “Hoa hồng màu kiếng hai tròng” cũng. Tôi hy vọng sẽ được đăng ở đây ít nhất một lần[…]

IMG_1080c

Vườn và Grotto làm tốt.

& Nbsp; Howdy một lần nữa! & Nbsp; Vườn của Gnome và Grotto của Troll đều làm tốt. Tôi vẫn làm việc ra làm thế nào hai khác nhau từ mỗi khác, nhưng tôi nhận được một cảm giác tốt cho rằng. Một số điều tôi thường đưa vào vườn của Gnome tôi đưa vào Grotto của Troll. Đôi khi tôi[…]

2012-06-06 17.06.25

Tích hợp Facebook…???

Tôi không chắc chắn những gì tôi nghĩ về nó chưa nhưng tôi đang cố gắng hội nhập hơn nữa trang web Vườn của Gnome với Facebook và trang Vườn Facebook của Gnome. Đối đầu, nó phải gửi ít nhất một bản xem trước của bài viết của tôi được thực hiện ở đây lên Facebook. Nó cho phép tôi để có những thứ như một “Như”[…]

IMG_1068c

The Garden tường

Published on: Có thể 8, 2012

Tôi không thể tin rằng tôi đã không đề cập đến nó ở đây trước khi điều này. Tôi tên là Trang biên tập của tôi: “The Garden tường” Như bạn đã biết nó mất khá nhiều cân nhắc và suy nghĩ: Có lẽ mọi người có thể nghĩ rằng đó là về làm vườn, xây dựng, nhưng tôi không nghĩ như vậy và một người có thể hiểu sai bất cứ điều gì. Tôi biết đôi khi tôi[…]

IMG_1067c

Ngồi trên tường

Published on: Tháng tư 20, 2012

Như thế nào “Ngồi trên tường” âm thanh cho tên của cột biên tập của tôi? Đó là tên mới cho nó làm việc. Tôi là loại hài lòng với nó. Tôi sẽ muốn sử dụng từ “Tường” trong tên chắc chắn như trong một bức tường vườn và một bức tường mà bạn có thể đăng bài[…]

Chào mừng , hôm nay là Friday, September 20, 2019