Vườn của Gnome archive
Category : Website

thumb

Giải quyết Trở lại

…Tôi có nghĩa là thất bại. Tôi đã có một vài thất bại quá khứ vài tuần nhưng đang giải quyết trở lại vào yên ngựa và nhận được trở lại đúng tiến độ với các blog và các trang web. (Bạn có thể quyết định được mà.) Hãy tìm các tài liệu mới về “Gnome Tapestry” cũng như một bài đăng trên “Ví dụ của Latitude“. tôi cũng[…]

IMG_1086c

Chỉ cần kiểm tra ở!

Howdy, Đó là thứ Hai và tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiểm tra với tất cả các bạn! Tôi vẫn đang làm bài viết trên các blog khác nhau và các trang web tôi đang chạy. Xem Gnet của Gnome cho một danh sách các blog và các trang web mà tôi đang kết nối với. Tôi sẽ xem xét kết hợp một số các trang web thành một và xóa[…]

a few spring flowers...

đăng Apace

Howdy! hoặc cũng tuần cuối cùng hai tôi đã được “gửi bài chóng” với bài viết đến đây, Vườn của Gnome; The Garden tường; Hoa hồng màu kiếng hai tròng; Ví dụ của Latitude; Va chạm như một; Di sản là gì; Chúng tôi sẽ làm Cents; Gnome Tapestry; và The Herald Dị. Tôi biết điều đó có vẻ như rất nhiều, nhưng tôi cơ bản[…]

IMG_1068c

Tôi hy vọng bạn đang kiểm tra các trang web khác của tôi / blog.

Categories: Gnomestead mạng, Website
Published on: Tháng tư 13, 2015

Chào! Tôi đã được làm việc trên một số trang web khác của tôi gần đây, đưa chúng trở lại từ một bụi, tối, cái chết của. Tôi có thể phải đi đến một điểm quyết định để giữ và được thả… hoặc hợp nhất với một. Tôi tạo ra tất cả chúng với một lý do nhưng vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của tôi không[…]

IMG_1062bc

Viết trên tường vườn

Tốt, càng xa càng tốt. Cũng như đầu để đăng bài viết, Tôi đã bắt đầu đăng tải trên trang xã luận của tôi “The Garden tường“. Tôi có quá nhiều tham vọng? Tôi có nghĩa là cố gắng tích cực đăng bài trong tất cả các trang web của tôi? Vâng hầu hết những người trên trang đó. Một số trang web của tôi có rất nhiều bụi[…]

IMG_1080c

Vườn và Grotto làm tốt.

& Nbsp; Howdy một lần nữa! & Nbsp; Vườn của Gnome và Grotto của Troll đều làm tốt. Tôi vẫn làm việc ra làm thế nào hai khác nhau từ mỗi khác, nhưng tôi nhận được một cảm giác tốt cho rằng. Một số điều tôi thường đưa vào vườn của Gnome tôi đưa vào Grotto của Troll. Đôi khi tôi[…]

Lilies of the garden.

Grotto của Troll.

Howdy! Tôi hy vọng để có thể viết thường xuyên hơn bây giờ. Tôi có một vài công cụ mới. Hãy xem cách này đi. Không nói nhiều về bây giờ, Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu một trang mới cho chị em làm vườn của Gnome. Các trang Facebook mới được gọi là “Grotto của Troll“. The Trolls Grotto là rất giống[…]

Bright Spring Flowers

Một chút của một cuộc khủng hoảng nhưng cố gắng để giữ bận rộn.

Howdy! Nó được một chút yên tĩnh ở đây trên The Old Gnomestead của cuối. Tôi biết có lẽ tôi nên thả ghi chú một vài. Chúng tôi đã có thời tiết tốt đẹp cho phần sau của mùa hè, nhưng không có scorchers. Tháng Chín là tuyệt vời và tháng Mười là tốt đẹp cho đến nay. Tôi đã được làm việc trên của tôi “Gnomestead Tapestry” hoạt họa[…]

2012-06-06 17.06.25

Tích hợp Facebook…???

Tôi không chắc chắn những gì tôi nghĩ về nó chưa nhưng tôi đang cố gắng hội nhập hơn nữa trang web Vườn của Gnome với Facebook và trang Vườn Facebook của Gnome. Đối đầu, nó phải gửi ít nhất một bản xem trước của bài viết của tôi được thực hiện ở đây lên Facebook. Nó cho phép tôi để có những thứ như một “Như”[…]

IMG_1068c

The Garden tường

Published on: Có thể 8, 2012

Tôi không thể tin rằng tôi đã không đề cập đến nó ở đây trước khi điều này. Tôi tên là Trang biên tập của tôi: “The Garden tường” Như bạn đã biết nó mất khá nhiều cân nhắc và suy nghĩ: Có lẽ mọi người có thể nghĩ rằng đó là về làm vườn, xây dựng, nhưng tôi không nghĩ như vậy và một người có thể hiểu sai bất cứ điều gì. Tôi biết đôi khi tôi[…]

Chào mừng , hôm nay là Sunday, Tháng mười 13, 2019