Vườn của Gnome archive
Category : Uncategorized

IMG_1080c

Vườn và Grotto làm tốt.

& Nbsp; Howdy một lần nữa! & Nbsp; Vườn của Gnome và Grotto của Troll đều làm tốt. Tôi vẫn làm việc ra làm thế nào hai khác nhau từ mỗi khác, nhưng tôi nhận được một cảm giác tốt cho rằng. Một số điều tôi thường đưa vào vườn của Gnome tôi đưa vào Grotto của Troll. Đôi khi tôi[…]

Lilies of the garden.

Grotto của Troll.

Howdy! Tôi hy vọng để có thể viết thường xuyên hơn bây giờ. Tôi có một vài công cụ mới. Hãy xem cách này đi. Không nói nhiều về bây giờ, Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu một trang mới cho chị em làm vườn của Gnome. Các trang Facebook mới được gọi là “Grotto của Troll“. The Trolls Grotto là rất giống[…]

2012-06-06 17.06.25

Tích hợp Facebook…???

Tôi không chắc chắn những gì tôi nghĩ về nó chưa nhưng tôi đang cố gắng hội nhập hơn nữa trang web Vườn của Gnome với Facebook và trang Vườn Facebook của Gnome. Đối đầu, nó phải gửi ít nhất một bản xem trước của bài viết của tôi được thực hiện ở đây lên Facebook. Nó cho phép tôi để có những thứ như một “Như”[…]

IMG_1070c

“Các Gnomestead” trở thành “Vườn của Gnome”

Categories: Uncategorized
Tags: No Tags
Published on: Tháng tư 15, 2012

Sau một chút cân nhắc, tôi đã quyết định để thực sự thay đổi tên của trang web này để “Vườn của Gnome. Các tên miền vẫn là “gnomestead.com” và điều này sẽ luôn được The Gnomestead, nhưng đây là nơi mà tất cả các trang của tôi chủ yếu được trồng. IE bạn có thể nhận được cho tất cả các trang web khác của tôi từ[…]

Bright Spring Flowers

Hy vọng bạn có một ngày cuối tuần tuyệt vời!

Mùa xuân Để bạn bè của tôi gần xa Tôi nghĩ rằng tôi có thể mang lại Từ những chuyến đi khắp Một điểm nhỏ và chút xuân.

thumb

Khó trong công việc.

Published on: Tháng hai 29, 2012

I am still at work — trying to get the site to a point where I might invite friends to visit. I have added a few more pages to the structure and decided for now to have a static “Chào mừng” page with aNotespagethis one. Rather than going for a two column design[…]

thumb

Gnomestead 2012

Categories: Timeline, Uncategorized
Tags: ,
Published on: Tháng hai 29, 2012

Welcome to the newest incarnation of “Các Gnomestead” or the home page of Darrell Wade Penner. I’m doing things a bit differently this time and going for function rather than form. My past home-site was a bit more sophisticated in look and feel, and pretty good for its time, but was a bit of work[…]

Chào mừng , hôm nay là Friday, September 20, 2019