Vườn của Gnome archive
Category : Vườn của Gnome

thumb

Trở lại on Track… có thật không

Howdy! Tôi đang cố gắng để bắt đầu nhận lại on Track với các trang web và blog của tôi. bài này là sự khởi đầu. Vườn của Gnome là trung tâm trung ương đến các trang web khác của tôi. Tôi dự định làm nhiều bài viết thường xuyên trên trang web viết của tôi, “Hoa hồng màu kiếng hai tròng” cũng. Tôi hy vọng sẽ được đăng ở đây ít nhất một lần[…]

IMG_1080c

Vườn và Grotto làm tốt.

& Nbsp; Howdy một lần nữa! & Nbsp; Vườn của Gnome và Grotto của Troll đều làm tốt. Tôi vẫn làm việc ra làm thế nào hai khác nhau từ mỗi khác, nhưng tôi nhận được một cảm giác tốt cho rằng. Một số điều tôi thường đưa vào vườn của Gnome tôi đưa vào Grotto của Troll. Đôi khi tôi[…]

Lilies of the garden.

Grotto của Troll.

Howdy! Tôi hy vọng để có thể viết thường xuyên hơn bây giờ. Tôi có một vài công cụ mới. Hãy xem cách này đi. Không nói nhiều về bây giờ, Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu một trang mới cho chị em làm vườn của Gnome. Các trang Facebook mới được gọi là “Grotto của Troll“. The Trolls Grotto là rất giống[…]

2012-06-06 17.06.25

Tích hợp Facebook…???

Tôi không chắc chắn những gì tôi nghĩ về nó chưa nhưng tôi đang cố gắng hội nhập hơn nữa trang web Vườn của Gnome với Facebook và trang Vườn Facebook của Gnome. Đối đầu, nó phải gửi ít nhất một bản xem trước của bài viết của tôi được thực hiện ở đây lên Facebook. Nó cho phép tôi để có những thứ như một “Như”[…]

Bright Spring Flowers

Hy vọng bạn có một ngày cuối tuần tuyệt vời!

Mùa xuân Để bạn bè của tôi gần xa Tôi nghĩ rằng tôi có thể mang lại Từ những chuyến đi khắp Một điểm nhỏ và chút xuân.

42nd Birthday

Vườn A của Gnome

The Gnome’s Garden Sometimes a person has to remember what their goal is. The point of doing my editorial column is to have a serious column. It is to get away from the cuteness a bit. Though perhaps returning to the original roots in part is part of the goal. Originally I had “The Gnome’s[…]

Set Timeline on page to "All"

Truy cập vào vườn của Gnome (FB) trên Mobile?

Published on: Tháng ba 28, 2012

Chào! if you are accessing The Gnome’s Garden on Facebook on a Mobile device you will find that only postings by “Vườn của Gnome” show up. Facebook’s default setting is for a filter that shows the page’s entries on the Timeline. Note that the view below is the Mobile version of the page even though[…]

thumb

The Gnome’s Garden — Off to a Good Start!

Published on: Tháng ba 22, 2012

The Gnome’s Garden is off to a good start on Facebook! We have 20 members having liked the page already and are well on our way to our first goal of 30! Why 30 you might ask? . . . …well I guess that had to be rhetoricalAnyway with 30 members we get the[…]

thumb

Vườn của Gnome – on Facebook

Published on: Tháng ba 17, 2012

I’ve written a page about re-starting The Gnome’s Garden here on Gnomestead.com, but I thought I would mention it here in the notesand experiment with theAsideFormat that is available for posts at the same times. I decided that rather than doing a separate forum BBS, I would focus on doing a Facebook[…]

Chào mừng , hôm nay là Wednesday, September 18, 2019