Vườn của Gnome archive
Category : Trang Biên tập

thumb

Giải quyết Trở lại

…Tôi có nghĩa là thất bại. Tôi đã có một vài thất bại quá khứ vài tuần nhưng đang giải quyết trở lại vào yên ngựa và nhận được trở lại đúng tiến độ với các blog và các trang web. (Bạn có thể quyết định được mà.) Hãy tìm các tài liệu mới về “Gnome Tapestry” cũng như một bài đăng trên “Ví dụ của Latitude“. tôi cũng[…]

2010 12 a Space Avatar

Bằng văn bản, No One Hear You Scream!

Chào! Tôi đang thực sự đề cập đến bao nhiêu nhà văn đang làm việc trong một chân không. Họ không có ai ở nhà để chia sẻ ý tưởng của, hay để đọc các bản thảo thô để xem xét trước khi xuất bản ngay cả một blog entry. Bạn có hỗ trợ bạn bè và người quen của bạn? Tôi có nghĩa là bạn có thực sự làm cho ý kiến ​​về những gì họ[…]

IMG_1086c

Chỉ cần kiểm tra ở!

Howdy, Đó là thứ Hai và tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiểm tra với tất cả các bạn! Tôi vẫn đang làm bài viết trên các blog khác nhau và các trang web tôi đang chạy. Xem Gnet của Gnome cho một danh sách các blog và các trang web mà tôi đang kết nối với. Tôi sẽ xem xét kết hợp một số các trang web thành một và xóa[…]

IMG_1062bc

Viết trên tường vườn

Tốt, càng xa càng tốt. Cũng như đầu để đăng bài viết, Tôi đã bắt đầu đăng tải trên trang xã luận của tôi “The Garden tường“. Tôi có quá nhiều tham vọng? Tôi có nghĩa là cố gắng tích cực đăng bài trong tất cả các trang web của tôi? Vâng hầu hết những người trên trang đó. Một số trang web của tôi có rất nhiều bụi[…]

thumb

Trở lại on Track… có thật không

Howdy! Tôi đang cố gắng để bắt đầu nhận lại on Track với các trang web và blog của tôi. bài này là sự khởi đầu. Vườn của Gnome là trung tâm trung ương đến các trang web khác của tôi. Tôi dự định làm nhiều bài viết thường xuyên trên trang web viết của tôi, “Hoa hồng màu kiếng hai tròng” cũng. Tôi hy vọng sẽ được đăng ở đây ít nhất một lần[…]

Bright Spring Flowers

Một chút của một cuộc khủng hoảng nhưng cố gắng để giữ bận rộn.

Howdy! Nó được một chút yên tĩnh ở đây trên The Old Gnomestead của cuối. Tôi biết có lẽ tôi nên thả ghi chú một vài. Chúng tôi đã có thời tiết tốt đẹp cho phần sau của mùa hè, nhưng không có scorchers. Tháng Chín là tuyệt vời và tháng Mười là tốt đẹp cho đến nay. Tôi đã được làm việc trên của tôi “Gnomestead Tapestry” hoạt họa[…]

2012-06-06 17.06.25

Tích hợp Facebook…???

Tôi không chắc chắn những gì tôi nghĩ về nó chưa nhưng tôi đang cố gắng hội nhập hơn nữa trang web Vườn của Gnome với Facebook và trang Vườn Facebook của Gnome. Đối đầu, nó phải gửi ít nhất một bản xem trước của bài viết của tôi được thực hiện ở đây lên Facebook. Nó cho phép tôi để có những thứ như một “Như”[…]

IMG_1068c

The Garden tường

Published on: Có thể 8, 2012

Tôi không thể tin rằng tôi đã không đề cập đến nó ở đây trước khi điều này. Tôi tên là Trang biên tập của tôi: “The Garden tường” Như bạn đã biết nó mất khá nhiều cân nhắc và suy nghĩ: Có lẽ mọi người có thể nghĩ rằng đó là về làm vườn, xây dựng, nhưng tôi không nghĩ như vậy và một người có thể hiểu sai bất cứ điều gì. Tôi biết đôi khi tôi[…]

IMG_1067c

Ngồi trên tường

Published on: Tháng tư 20, 2012

Như thế nào “Ngồi trên tường” âm thanh cho tên của cột biên tập của tôi? Đó là tên mới cho nó làm việc. Tôi là loại hài lòng với nó. Tôi sẽ muốn sử dụng từ “Tường” trong tên chắc chắn như trong một bức tường vườn và một bức tường mà bạn có thể đăng bài[…]

IMG_1062bc

Bức tường và hàng rào…

Tags: No Tags
Published on: Tháng tư 19, 2012

Tôi vẫn quyết định một cái tên tốt cho cột biên tập của tôi. Tôi đang tìm kiếm một cái gì đó với một trong hai “Hàng rào” hoặc “Tường” hoặc cả hai, nhưng tôi không muốn mọi người nhầm lẫn các cột trong vườn một hoặc một một kiến ​​trúc hoặc mộc. Đó là một trật tự cao có lẽ. Đôi khi tôi suy nghĩ về cửa… nhưng… Dù sao nó sẽ[…]

Chào mừng , hôm nay là Friday, September 20, 2019