Vườn của Gnome archive
Category : Tự truyện

thumb

Giải quyết Trở lại

…Tôi có nghĩa là thất bại. Tôi đã có một vài thất bại quá khứ vài tuần nhưng đang giải quyết trở lại vào yên ngựa và nhận được trở lại đúng tiến độ với các blog và các trang web. (Bạn có thể quyết định được mà.) Hãy tìm các tài liệu mới về “Gnome Tapestry” cũng như một bài đăng trên “Ví dụ của Latitude“. tôi cũng[…]

2010 12 a Space Avatar

Bằng văn bản, No One Hear You Scream!

Chào! Tôi đang thực sự đề cập đến bao nhiêu nhà văn đang làm việc trong một chân không. Họ không có ai ở nhà để chia sẻ ý tưởng của, hay để đọc các bản thảo thô để xem xét trước khi xuất bản ngay cả một blog entry. Bạn có hỗ trợ bạn bè và người quen của bạn? Tôi có nghĩa là bạn có thực sự làm cho ý kiến ​​về những gì họ[…]

a few spring flowers...

đăng Apace

Howdy! hoặc cũng tuần cuối cùng hai tôi đã được “gửi bài chóng” với bài viết đến đây, Vườn của Gnome; The Garden tường; Hoa hồng màu kiếng hai tròng; Ví dụ của Latitude; Va chạm như một; Di sản là gì; Chúng tôi sẽ làm Cents; Gnome Tapestry; và The Herald Dị. Tôi biết điều đó có vẻ như rất nhiều, nhưng tôi cơ bản[…]

IMG_1070c

Cho đến nay, Vì vậy, tốt

Cho đến nay, rất tốt. Tôi đã làm cho bài đăng mới mẻ trên một vài trang web của tôi đã: The Garden tường -A hệ tê liệt? - phần 1 của 3 Rose màu kính hai tròng - Trở lại với những dụ ngôn thì bàn của Latitude - Sasquatch, Sasquatch, nơi dành cho nghệ thuật thou Sasquatch? (được công bố) Tôi cũng đăng “Săp diên ra[…]

Bright Spring Flowers

Một chút của một cuộc khủng hoảng nhưng cố gắng để giữ bận rộn.

Howdy! Nó được một chút yên tĩnh ở đây trên The Old Gnomestead của cuối. Tôi biết có lẽ tôi nên thả ghi chú một vài. Chúng tôi đã có thời tiết tốt đẹp cho phần sau của mùa hè, nhưng không có scorchers. Tháng Chín là tuyệt vời và tháng Mười là tốt đẹp cho đến nay. Tôi đã được làm việc trên của tôi “Gnomestead Tapestry” hoạt họa[…]

Lilies of the garden.

Mùa hè là Hầu Khi hệ…

Categories: Tự truyện
Published on: Tháng sáu 19, 2012

…và bạn biết điều đó có nghĩa! Các gnome đã được thêm vào vòng một thân cây của mình! Nhất năm ngày sinh nhật của tôi rơi vào ngày cuối cùng của mùa xuân… có trọn một ngày dài nhất của mùa xuân. Những ngày tiếp theo khá thường là thiết bị chuyển mạch ngày mùa xuân đến mùa hè. …thực sự là năm tôi được sinh ra vào ngày mùa hè đến 22[…]

Chào mừng , hôm nay là Friday, September 20, 2019